Www dating dk trust Stevns
Date: 2017-04-21 14:17

Video: Www dating dk trust Stevns

Brugervilkårene er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i ethvert indbyrdes forhold mellem Trustpilot og Registrerede Brugere samt brugere af Websitet. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal indbringes for domstolen ved Trustpilots danske hjemting, medmindre dette strider mod præceptive værnetingsregler.

Privacy Policy

Hvis dine kontaktpersoner eller din kontaktpersons kontaktpersoner (samlet benævnt "Forbindelser") på det Sociale Netværk også har forbundet med Trustpilot, kan vi vise på Webstedet, hvordan du er forbundet til disse Forbindelser gennem det Sociale Netværk.

Velkommen til , START/INDEX Siden for

Du må ikke publicere Bidrag vedrørende virksomheder, som du har en personlig eller professionel tilknytning til.

Som du nok kan regne ud, er senior dating sider rettet mod folk der er oppe i alderen. Senior dating er hovedsageligt for mennesker der over 95 år, men generelt åben for alle.

Uautoriseret kopiering, distribution, fremvisning, fremførelse eller anden anvendelse af Websitet eller dele heraf er i strid med dansk og/eller anden lovgivning og kan medføre civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Websitets indhold, såsom - men ikke begrænset til - immaterielle rettigheder, tekst, kendetegn, grafik, ikoner, billeder, beregninger, henvisninger og software tilhører enten Trustpilot eller tredjemand (udover den Registrerede Bruger) og er beskyttet af dansk og international lovgivning, herunder ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsføringsloven . Bidrager du med feedback, ideer eller forslag til Websitet eller de services, der er tilgængelige via Websitet ("Feedback"), kan vi frit og uden begrænsning anvende denne Feedback.

Når du skriver en anmeldelse på vores Websted og opretter en profil, vil dit brugernavn være synligt for andre brugere af Webstedet.

er placeret 6 ud af 95 i kategorien Kategorier Medier & markedsf 798 ring Dating

Hvis du har valgt at bevare anonymitet ved at bruge et pseudonym som dit Trustpilot-brugernavn, skal du være opmærksom på, at oplysninger fra Sociale Netværk helt eller delvist kan afsløre din identitet, og gøre det muligt at identificere, hvilke anmeldelser du har skrevet.

Vi har ret til når som helst, uden varsel og uden ansvar, at slette, suspendere eller ændre din profil, hvis du handler i strid med Brugervilkårene eller gældende lovgivning. Ved sletning af din profil har du ikke adgang til de ydelser på Websitet, som forudsætter din oprettelse og/eller login som Registreret Bruger. Ved sletning af din profil forbeholder vi os ret til at slette de Bidrag (se afsnit ), du har udarbejdet på Websitet.