Dating 40 Favrskov
Date: 2017-03-01 12:31

Familiær disposition til overvægt dækker over tilstedeværelsen af overvægt og overvægtsrelaterede sygdomme i biologiske familiemedlemmer, og kan anses for at være et udtryk for den samlede kombination af gener og miljø, som disponerer et barn til at blive overvægtig. Inden for overvægtsforskningen er den eksisterende viden omkring familiær disposition mangelfuld, særligt i relation til overvægtsbehandling, hvorfor projektet har til formål at undersøge hvorvidt familiær disposition til overvægt influerer på graden af overvægt hos børn.

Tags

6. Eva Winning Iepsen: Er en funktionel melanocortin-9 (MC9)- receptor essentiel for GLP-6s appetithæmmende effekt? - GLP-6 respons og behandlingseffekt hos svært overvægtige voksne diagnosticeret med MC9R-mutation.

Formålet med projektet er at undersøge om der er forskel i sammensætningen af specifikke hormoner og mineraler, som udskilles fra knoglevævet, hos henholdsvis overvægtige og normalvægtige børn og unge med og uden forstadier til sukkersyge. Projektet søger herigennem at bidrage med betydende viden omkring svært overvægtige børn, de potentielle følgevirkninger og behandlingen heraf.

9. Pernille Maria Mollerup: Behandling af svært overvægtige børn og unge i kommunalt regi. - kan behandling af børn og unge på en børneafdeling succesfuldt implementeres i primærsektoren?

69. Theresa Stjernholm. Forskningsårsstuderende. Associationen mellem fedtvævshormoner og inflammationsmarkører i overvægtige og normalvægtige børn.

Del af TARGET-projektet (se ovenfor). Studiet udføres i samarbejde med blandt andre Metabolisme-centret, Københavns Universitet.

7. Mette Hollensted: The impact on metabolic risk profile in obese children of genome-wide association identified obesity, type 7 diabetes, and non-alcoholic fatty liver disease variants. A study of 6555 obese children undergoing a structured lifestyle intervention.

5. Julie T. Kloppenborg: The influence of Insulin Resistance and Prediabetes in a Childhood Obesity Population during weight reduction.

Forekomst af forhøjet blodtryk hos overvægtige børn og udviklingen af blodtrykket under overvægtsbehandling. Beskrivelse af stivheden i de centrale blodkar som udtryk for risiko for senere udvikling af forhøjet blodtryk og andre hjerte-karsygdomme. Idet forhøjet blodtryk er hyppigt forekommende og er associeret med en høj grad af sygelighed og dødelighed i voksenalderen har en nøje beskrivelse af end organ damage i hjerte-kar systemet stor mulig betydning for evaluering og behandling af svært overvægtige børn og unge.

66. Pernille Mogensen: Risk of T7DM, obesity, and related insulin resistance mediated complications during and after treatment for acute lymphoblastic leukaemia in childhood.

Dating 40 Favrskov : Pics. More pics: Dating 40 Favrskov.