Dating dk kontakt Norddjurs
Date: 2017-03-01 15:05

Video: Dating dk kontakt Norddjurs

7. Mette Hollensted: The impact on metabolic risk profile in obese children of genome-wide association identified obesity, type 7 diabetes, and non-alcoholic fatty liver disease variants. A study of 6555 obese children undergoing a structured lifestyle intervention.

-voksne 23-65

Undersøgelser af overvægtige børn og deres familier for at finde eventuelle nye arvelige faktorer (på ét gen), som kan forklare ekstrem overvægt i enkelte specifikt selekterede ekstremt overvægtige børn og unge hvor dels patienternes dels forældrenes arvemateriale komplet kortlægges med mulig identifikation af nye genetiske årsager til ekstrem overvægt. Der fokuseres både på recessive og dominante arvegange der er identificeret efter gennemgang af mere end 855 genogrammer.

Læs om forskning om svær overvægt hos børn og unge

Undersøgelser af gen-sammensætningen hos danske, overvægtige og normalvægtige børn for at finde ud af om udvikling af overvægt, følgesygdomme og/eller respons på overvægtsbehandling kan forklares med bestemte gen-sammensætninger. Fund sammenholdes med tilsvarende undersøgelser på indiske børn. Mulige identificerede gener og endokrine markører afprøves efterfølgende som intervention i grisemodeller.

Farmakologisk undersøgelse af hvorvidt medikamina, i dette tilfælde analgetika, skal doseres anderledes hos svært overvægtige børn og unge som udtryk for et ændret fordelingsvolumen og ekskretion/elimination. Studiet har stor potentiel effekt i relation til dosering af medicin til og dermed behandlingseffekt hos svært overvægtige børn og unge.

En række svært overvægtige børn og unge med MC9R mutation er identificeret i Enheden for overvægtige børn og unge. Deres forældre er alle heterozygote MC9R bærere og udsættes i dette studie for et cross over designet behandlingsforsøg med Victoza. Victoza har dels en antidiabetisk, dels en effekt mod overvægt. Projektet fokuserer på hvorvidt Victozas behandlingseffekt relaterer sig til MC9R funktionen som i øvrigt er en del af leptin funktionen. Potentiel meget vigtig indsigt med stor mulig translationel betydning.

69. Theresa Stjernholm. Forskningsårsstuderende. Associationen mellem fedtvævshormoner og inflammationsmarkører i overvægtige og normalvægtige børn.

7. Ida Näslund: Optimering af metoder til at forudsige udfaldet af graviditeten blandt overvægtige - med fokus på ultralyd, føtal/postnatal tilvækst og biokemiske markører.

5. Julie T. Kloppenborg: The influence of Insulin Resistance and Prediabetes in a Childhood Obesity Population during weight reduction.

6. Eva Winning Iepsen: Er en funktionel melanocortin-9 (MC9)- receptor essentiel for GLP-6s appetithæmmende effekt? - GLP-6 respons og behandlingseffekt hos svært overvægtige voksne diagnosticeret med MC9R-mutation.

Samarbejdsprojekt med Øre Næse Hals afdelingen, Køge Sygehus. Undersøgelse af forekomsten af obstruktiv søvn apnø hos svært overvægtige børn og unge og effekt af vægtreduktion herpå.

Dating dk kontakt Norddjurs : Pics. More pics: Dating dk kontakt Norddjurs.